مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Hybrid Server 2 -

Hybrid Server 3 -

Hybrid Server 4 -

Hybrid Servers 1 -

Premium Server -

SD1 Intel Atom D525 -

SD2 Intel Core i5 4570 -

SD3 Intel Xeon E3-1230v3 -

SD4 Int. Xeon E5-1650v3 -

SD5 Int. Xeon E5-1660v3 -

SD6 Int. Xeon E5 2603v3 -

SD7 Int. Xeon E5 2630v3 -

SD8 Int. Xeon E5 2650v3 -

VPS-Essential -

VPS-Express 1 -

VPS-Express 2 -

VPS-Express 3 -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.